Trollbröllopet framförs till största delen med dialektalt språk "Äppelbomål".
Liten ordlista och summering finns i programmet för att underlätta för dig som besökare. Sammanfattning finns på engelska och tyska.
Vår erfarehet är att man även som utsocknes hänger med i handlingen och förstår sammanhanget bra.

Vad är en dialekt?

"En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område. Det är den enklaste definitionen, men i själva verket är det inte alltid så självklart var gränserna mellan olika dialekter går. Alla dialekttalande inom ett visst dialektområde talar inte heller exakt likadant. Det faktiska språkbruket har i alla tider varit föränderligt och varierande mellan olika generationer, grupper, individer och situationer.
Källa: sprakochfolkminnen.se

Sagt från publiken:

En amerikansk åskådare svarade så här på frågan om hurvida personen förstod spelets handling:
"You always understand love"
Så här skriver Ragna Fahlander, Dalarnas Tidningar 11 augusti 2016:
" Och alla talar Äppelbo-mål, "odält" bra. Åtminstone verkar det så, som Falubo förstår jag inte allt, men det allra mesta."
Vi Äppelbobor är stolta över vårt bygdemål och hjälper dig gärna om du inte förstår.