TROLLBRÖLLOPET

SÄGNEN OM HUR ÄPPELBO FICK SIN BRUDKRONA 

I Äppelbo spelas årligen ett
av Sveriges
äldsta
bygdespel, 
Trollbröllopet
Spelet bygger på sägnen om hur Äppelbo fick sin brudkrona från trollen.
Denna sägen har berättats från generation till generation under århundraden, och tros ha ägt rum under mitten av 1600-talet i en stuga
kring fäbodstället
Brudskogen, som därav fått sitt namn.

I sägnen talas om väsen boende i bergens, skogarnas och sjöarnas salar. Ständigt vaktande på allt guld och silver som finns i deras boning. Hur flinka smeder
hamrar smycken av de ädlaste valörer och hur den giftasvuxne trollsonen trånar efter en vacker fäbodkulla.

Följ vardag och fest på fäboden och i trollberget när Trollbröllopet bjuder på mystik, dramatik och romantik. Alltid andra helgen i augusti.

11-12-13 Augusti 2023
Klockan 19.30