Äppelbo kyrka och brudkrona

När författaren Herbert Grönfall skrev Trollbröllopet på 1930-talet utgick han från sägnen om brudkronans trolska och spännande historia. Vi vet än idag inte med säkerhet varifrån brudkronan kommer. Den kan vara ett krigsbyte som kommit hit via en soldat i Västerdals kompani eller också är den en brudgåva från trollen. Vi tror på det senare.
Förr skulle bruden alltid ha något av stål eller järn på sig, så inte trollen tog tillbaka kronan. Kronan används fortfarande vid vigslar. Kanske smyger bruden än idag med sig något av stål eller järn – för säkerhets skull.

Äppelbo kyrka ligger längs E 16/Rv 66, i korsningen mot Hagfors, ca 300 meter söder om infarten till spelplatsen för Trollbröllopet.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1771 på den plats där det tidigare stått ett litet anspråkslöst kapell uppfört under Gustav Vasas tid. Vid en större restaurering 1880 förändrades kyrkans utseende både exteriört och interiört. Ett torn byggdes till för att ersätta den fallfärdiga klockstapeln.  År 1930 återskapades till viss del kyrkans 1700-talsstil.