Fäbodbruk

Trollbröllopet utspelas till största delen på en fäbodvall. Fäbodbruket har en lång tradition i Äppelbo då människor i flera hundra år har
flyttat med sina kor och getter till fäbodvallarna sommartid. Den uppodlade marken i byn räckte inte till både åkermark och betesmark och skogsbetet  var dessutom både gott och nyttigt för djuren. Man stannade i fäboden så länge det fanns bete kvar, ibland till långt in på hösten.
Fäbodkullorna skötte djuren, tog reda på mjölken och tillverkade ost, messmör och smör. Brudskogen är det bäst bevarade fäbodstället och ligger cirka 7 km söder om byn. Fäboden har en obruten drift sedan 1600-talet. En av fäbodvallarna i Brudskogen är Juga Nils vall, eller Trollvallen, där trollen ska ha klätt sin brud.